Jag godkänner × För att göra din upplevelse på Moded.dk så bra som möjligt använder vi cookies. Du godkänner vår användning av cookies när du klickar på sidan.
  • Dam
  • Herr
  • Barn
  • Märken
Användarvillkor Cookies

Villkor för användning av Moded.dk och tillhörande subdomäner

Omfattning
WebCollections ApS ger konsumenter tillgång till produktinformation från tredjepart via vår internetbaserade tjänst Moded.se och en plattform som möjliggör navigering mellan dessa.

Nedanstående villkor och riktlinjer (för användare) gäller för användande av Moded.se.

Generella villkor och riktlinjer

WebCollections ApS ingår inte kontrakt med användaren gällande köp av de varor eller andra tjänster som visas på Moded.se. Moded.se förmedlar bara produktinformation och fungerar inte som säljare av de visade varorna.

Transaktionen (handeln) sker på tredjeparts hemsida och är därför att betrakta som ett avtal mellan användaren och tredjepart (säljare). Visad produktinformation utgör inte ett bindande erbjudande från WebCollections ApS och användandet av produktinformationen resulterar därför inte i att någon form av juridiskt bindande avtal mellan användaren och WebCollections ApS ingås gällande de visade varorna.

Ingående av kontrakt gällande köp av produkter, varor eller tjänster, som visas på Moded.se, är uteslutande en sak mellan användare och tredjepart (säljare). Vid önskan om köp av en produkt skickar WebCollections ApS användaren direkt vidare till säljarens hemsida, från vilken produktinformationen har hämtats. Användaren är själv skyldig att kontrollera att all information och alla upplysningar som ges av säljaren är korrekta och uppdaterade.

Logotyper och namn, inklusive firma-, produkt- och kollektionsnamn som anges på Moded.se kan vara varumärken som tillhör tredjepart (inklusive, men inte begränsat till, säljare, företag eller producenter). Produktinformationen får endast användas för privat bruk och privata ändamål. Att ladda ner uppgifter och produktinformation från Moded.se till en dator, hårddisk, cloud drive eller annan lagringsenhet är inte tillåtet. Systematisk överföring räknas också som nedladdning och detta är därför heller inte tillåtet. Produktinformation på Moded.se får endast skrivas ut i begränsad mängd.

Det är endast tillåtet att vidarebefordra produktinformation om så sker i privat syfte och till en privatperson. Vidarebefordring av produktdata med kommersiella syften är inte tillåtet. Användaren har ansvar för att produktinformation endast används för privat bruk och inte används av en icke auktoriserad tredjepart.

WebCollections ApS är inte ansvarigt för att den produktinformation som visas på Moded.se är äkta, korrekt eller uppdaterad. Det åligger användaren att kontrollera all information angiven på säljarens hemsidan före ett köp genomförs.

Skydd av personuppgifter
WebCollections ApS är skyldigt att följa gällande lagar (personuppgiftslagen) och andra juridiska riktlinjer gällande skydd av personuppgifter.

Moded.se använder cookies för att identifiera användare och deras användarbeteende/historik. En cookie är en liten textfil som sparas på användarens dator med avsikt att känna igen användaren och dess användarbeteende/historik vid framtida besök. Om du önskar förhindra användandet av cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Moded.se använder Google Analytics. Google Analytics är ett online-analysverktyg som tillhandahålls av Google Inc. Analysverktyget gör det möjligt att spåra trafikkällor och användarbeteende. Google Analytics använder sig också av cookies och upplysningar som samlas in av Google Analytics skickas till en amerikansk server där de lagras. Dessa upplysningar inkluderar, men är inte begränsade till, användarens IP-adress. Om användaren önskar deaktivera användandet av Google Analytics kan Googles eget webbläsartillägg användas. Det hittas här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Detta webbläsartillägg hämtas, installeras och uppdateras helt på användarens egen risk. WebCollections ApS påtar sig inget ansvar för detta.

Copyright
All data, inklusive information, texter, logotyper, sökresultat och designelement som används på Moded.se får ej kopieras (varken helt eller delvis), återges eller ändras utan att WebCollections ApS har givit skriftlig tillåtelse att göra så.

Ansvarsfriskrivning
WebCollections ApS har inget inflytande över tredjeparts tjänster och kan därför inte hållas ansvarigt för kvaliteten eller innehållet hos dessa. WebCollections ApS förbehåller sig rätten att ange en flexibel period under vilken eventuella tekniska komplikationer kan lösas. WebCollections ApS ger dock ingen garanti.

WebCollections ApS kan inte hållas ansvarigt för att den produktinformation som presenteras på Moded.se är äkta, korrekt eller uppdaterad. WebCollections ApS kan heller inte hållas ansvarigt för produkter, tjänster och upplysningar (eller kvaliteten och sammansättningen hos dessa) som levereras av tredjepart.

WebCollections ApS och de säljare som levererar produkter och information till Moded.se är ansvariga för sina respektive tjänster och produkter och de fungerar oavhängigt av varandra. WebCollections ApS kan därför inte hållas ansvarigt för design, innehåll eller teknologi som säljare använder på sina respektive hemsidor.

Ansvarsfriskrivning: gällande länkar
WebCollections ApS har inget inflytande över design och innehåll på säljares respektive hemsidor.

Priser och valutaomräkning
Produktpriser angivna på Moded.se har hämtats från onlinebutiker och deras respektive nätverk. Produktpriser angivna på Moded.se kan vara avrundade. WebCollections ApS kan inte hållas ansvarigt för att priserna som anges är äkta eller uppdaterade. Ett verktyg för valutaomräkning används för att räkna om produktpriser som levereras till WebCollections ApS i utländsk valuta och priserna kan därför variera.

Ändring av användarvillkor
WebCollections ApS förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor och riktlinjer utan att informera om detta i förväg. Användaren är själv ansvarig för att hålla sig uppdaterad kring villkoren och riktlinjerna för användandet av denna tjänst.
< Tillbaka